آنانکه غریبانه و ساکت در کنار ما می زیند و ما آنها را از یاد برده ایم. آیا وقت آن نرسیده که به خود آییم و توجهاتمان را از آنچه برای ماست به خودمان بازگردانیم؟

/ 0 نظر / 9 بازدید