شريک خوب زندگيم ...

از بین عالی، سریع و ارزان تنها دو مورد را می توانی با هم داشته باشی

کاهی نباش که با نسیمی زیر و رو شود، کوهی باش که با طوفانها هم تکان نخوری. طوفان برای

کوه ضرر که ندارد تازه آن را تمیز می کند.

آنجا که دوست داشتن را راهی نیست و آنجا که عشق حسرت حضور دارد، دلم همواره تنگ توست

تا مرض دلها را معالجه نکنیم شاید به این زودی حتی با شنیدن ها به مقصد نرسیم

/ 3 نظر / 6 بازدید

عشق معناي قشنگ بودن است زندگي را با تأمّل ديدن است عشق تصويري از احساس خوشيست عشق پايان زمان نا خوشي ست او پلي بين دوقلب آشنا ست عشق تَنديسي قشنگ وپر بها ست عشق آغازي براي زندگي ست او نمود پاكي و بالندگي ست زندگي با عشق بايد ساز کرد با بامحبت قصه را آغاز كرد قلب را بايد زكينه پاك كرد لاشه عقد وحسادت خاك كرد مهر را بايد هميشه ياد كرد قلب ها را با محبت شاد كرد عشق را بايد به دل« جاويد» كرد قلب را روشن تر از خورشيد كرد

دیبا

سلام زيبا بود عيد غدير رو تبريک ميگم درپناه الله يا علی

ديــــــبا

سلام دوباره عيدتون مبارک آدرس وبتون رو از پيوندهای وبلاگ من و جاده پيدا کردم . سعادتی شد راستی چه دلی داشتين شما که اون روزها رو تحمل می کردين ! در پناه الله