آنهاییکه دوستشان داریم

قبل از اینکه مریض بشند براشون گل ببریم
قبل از اینکه گریه کنند نوازششون کنیم

یه بار بدون بهانه براشون هدیه ببریم
قبل از اینکه فریاد بزنند به اونا توجه کنیم

قصه هامون رو برای اونا تعریف کنیم حتی اگه بزرگ باشند
به قصه هاشون گوش بدیم حتی اگه کوچک باشند

قبل از اینکه از پیش ما برند به دیدنشون بریم
قبل از اینکه بمیرند اونا رو ببخشیم

/ 6 نظر / 7 بازدید
استاد معرفت

کاش .... ******** زیر باران بیا قدم بزنیم حرف نشنیده ای به هم بزنیم نوبگوییم و نو بیندیشیم عادت كهنه را به هم بزنیم و ز باران كمی بیاموزیم كه بباریم و حرف كم بزنیم كم بباریم اگر، ولی همه جا عالمی را به چهره نم بزنیم سخن از عشق خود به خود زیباست سخن های عاشقانه ای به هم بزنیم قلم زندگی به دل است زندگی را بیا رقم بزنیم سالكم قطره ها در انتظار تواند زیر باران بیا قدم بزنیم ... ************************* یا حق ...

باران

واسه ما هميشه زود دير ميشه لحظه ... اينا رو با صدای صادقی بخونيد

تبسم

قبل از اینکه بمیرند اونا رو ببخشیم قبل از اینکه بمیرند اونا رو ببخشیم قبل از اینکه بمیرند اونا رو ببخشیم همين! و خدا کند که ببخشند پيش از انکه بميريم!!!

يار

سلام ممنونم که از من دعوت بعمل آوردی