دعا

... و گرفتاریها و دغدغه های کاری و فکری، مدتی است مرا از آنچه که باید نثار نزدیکترین کسانم کنم غافل نموده است

چه وقت می توانم محبتهایت را جبران کنم

نه راهش را می دانم و نه فرصتی مرا دست می دهد

خداوندا مرا از غرور و نخوت خالی کن و زندگی ام را در مسیری قرار ده که از لحظه هایش استفاده ای کنم که مورد رضای تو باشد و غم آینده را نخورم که

تو ارحم الراحمین و خیر الرازقین هستی

/ 2 نظر / 23 بازدید
باران

هم راهش را می دانی هم می توانی ميدانم بلند شو دو جفت چشم کوچک براق منتظر ند