عقاب

مردی تخم عقابی را پیدا کرد و آن را در لانه مرغی گذاشت. عقاب با بقیه جوجه ها از تخم بیرون آمد و با آنها بزرگ شد.

در تمام زندگیش، او همان کارهایی را انجام داد که مرغها می کردند. برای پیدا کردن کرمها و حشرات، زمین را می کند و قدقد می کرد و گاهی هم با دست و پا زدن بسیار، کمی در هوا پرواز می کرد.

سالها گذشت و عقاب پیر شد. روزی پرنده با عظمتی را بالای سرش بر فراز آسمان ابری دید. او با شکوه تمام، با یک حرکت ناچیز بالهای طلاییش، برخلاف جریان شدید باد پرواز می کرد. عقاب پیر، بهت زده نگاهش کرد و پرسید:" این کیست؟" همسایه اش پاسخ داد:" این عقاب است _ سلطان پرندگان. او متعلق به آسمان است و ما زمینی هستیم."

عقاب مثل مرغی زندگی کرد و مثل مرغ مرد. زیرا فکر می کرد مرغ است.

/ 3 نظر / 4 بازدید
مريم

سلام رهای خوبم حالت چطوره؟ اميدوارم خوب باشی دلم برات تنگ شده بود اومدم حالت رو بپرسم من تا چند وقتی نميتونم بيام نت مراقب خودت باشی ها؟ دوست دارم

يار

راستی چرا لينک نکردی هنوز؟ نمی خوای با هم باشيم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ منتظر شنيدن حرفات هستم

ايدن

خيلی زيبا بود خلبان عزيز هميشه در اوج باشی