رموز موفقيت، خودباوري و اعتماد به نفس (هفته آخر)

هفته چهارم

روز اول : مسوليت كارهاي خود را بپذيريد .

روز دوم : سعي كنيد خطاها و لغزشهاي خود را كاهش دهيد .

روز سوم : مشكلات را آسان بگيريد و از ديگران براي رفع آنها ياريبخواهيد

روز چهارم : به مسائل اطراف خود با نگرش مثبت برخورد كنيد .

روز پنجم : در صدد توجيه خود نباشيد .

روز ششم : براي شاديهاي خود پيش فرض و شرايط مشخص نكنيد .

روز هفتم : به واقعيات درون خود تمركز دهيد .

/ 5 نظر / 7 بازدید
باران

وای اين هفته های شما چقدر سريع می گذره!

آرش

سلام من به تو را در دوستانم گذاشته ام اگر ممکن تو هم مرا در دوستان خود قرار ده

امير جاده ها

سلام رهای عزيز اول از همه عذر ميخوام بخاطر تاخيرم در سرکشيدن به خونه ی تو... دوم اينکه سپاس از لينک و ديگه اينکه تا چند لحظه ی ديگه با افتخار تو نيز در جده ام لينک خواهی شد... ديگه اينکه با داستان های کوتاهی که يک دنيا حرف و آموخته ی زيبا در پسشون هست زندگی کردم... و سر آخر اينکه: اگر هنوز در رنجی،به آنجا كه بايد نرسيده اي... درخت شكوفه مي دهد و خشنود است، تنها تخم در رنج و سختيست. درخت شو، تنها درخت است كه خشنود است و جشن مي گيرد. اوشو

RAMAT

هفتمی خيلی سخته.