نيايش

خداوندا برای عزت من کافی است که بنده تو باشم و برای فخر من کافی است که تو پروردگارم هستی

تو آنگونه هستی که من دوست دارم، پس مرا آنچنان کن که تو دوست می داری

/ 0 نظر / 11 بازدید