رموز موفقيت، خودباوري و اعتماد به نفس

هفته دوم

روز اول : دست ديگران را براي ياري و كمك بفشاريد .

روز دوم : ديگران را ببخشيد .

روز سوم : انتظارات خود را از ديگران كاهش دهيد .

روز چهارم : ديگران را مورد انتقاد و سرزنش قرار ندهيد .

روز پنجم : خود را سرزنش نكنيد .

روز ششم : انتظارات منفي و غيرمنطقي را از ذهن خود بيرون كنيد .

روز هفتم : خود را جدي بگيريد .

/ 3 نظر / 7 بازدید
RAMAT

عاليه من بهش فکر کردم و نتیجه شو دیدم.

RAMAT

عيد بر شما هم مبارک.