ستـــاره های دیروز ، ستـــاره های امروز

به نظرشما کدامیک الگوی خوبی برای نسل ما هستند؟

ستاره های دیروز یا ستاره های امروز؟

 

    ستــــــــــاره های دیــــــــــروز      ستــــاره های دروغین امروزالگوهای جوانان

خواهرم ای دختر ایران زمین                     یک نظر عکس شهیدان را ببین

در خیابان چهره آرایش مکن                      از جوانان سلب آسایش مکن

خواهر من این لباس تنگ چیست؟            پوشش چسبان رنگارنگ چیست؟

پیش نامحرم تو طنازی مکن                     با اصول شرع لجبازی مکن

یادت آید از پیام کربلا                               گاه گاهی شرمت گیرد از خدا           

در جوارش خویش  را مهمان نما                با خدا باش و بده دل را صفا 

یاد کن از آتش روز معاد                           طره گیسو را مده بر دست باد

زلف را از روسری بیرون مریز                     با حجاب خویش از پستی گریز 

در امور خویش سرگردان مشو                  نو عروس چشم نامحرم مشو

خواهر من قلب مهدی خسته است           از گناه ماست کو رو بسته است

خواهرم دیگر تو کودک نیستی                  فاش تر گویم عروسک نیستی


مرحوم محمد رضا آقاسی

برداشت از دست نوشته های دختر چادری

/ 5 نظر / 36 بازدید
سمیراصدیقی

منم یه دختر چادری ام اما نمیدونم مورد قبول هستم یا نه....

سمیراصدیقی

خوشحالم که با وبلاگتون آشنا شدم... به امید دیدار خدافظی