دعوت به سوی خدا

وَ مَن اَحسَنُ قولاً مِمَّن دَعا اِلَی الله وَ عَمِلَ صالِحاً ...

و کیست نیکو قولتر از کسی که به سوی خدا فرامی خواند و عمل نیک انجام می دهد ...                                

                                                                             (سوره فُصِّلَت آیه 33)

 

باید برای گفتن و نوشتن جهت داشته باشیم، چه اینکه تاثیر یک سخن می تواند باعث نجات و یا گمراهی انسانی (انسانهایی) گردد. و چگونه خواهیم توانست گمراه کردن کسی را بر عهده بگیریم ...

/ 0 نظر / 6 بازدید