افسانه نرگس

نرگس مرد جوان و زیبایی بود که هر روز به کنار دریاچه می رفت تا زیبایی خویش را در آب تماشا کند. او آنچنان مجذوب تصویر خویش می شد که روزی در آب افتاد و در دریاچه غرق شد. از مکانی که به آب افتاده بود، گلی رویید که آن را گل نرگس نامیدند.
پس از مرگ نرگس، پریان جنگل به کنار دریاچه آب شیرین آمدند و آن را لبالب از اشکهای شور یافتند.
پریان پرسیدند: چرا گریه می کنی؟
دریاچه جواب داد: من برای نرگس گریه می کنم.
پریان گفتند: جای تعجب نیست، چون هرچند که ما پیوسته در بیشه ها به دنبال او بودیم تنها تو بودی که می توانستی از نزدیک زیبایی او را تماشا کنی.
آنگاه دریاچه پرسید: مگر نرگس زیبا بود؟
پریان شگفت زده پرسیدند: چه کسی بهتر از تو این را می داند؟ او هر روز در ساحل تو می نشست و به روی تو خم می شد!
دریاچه لحظه ای ساکت ماند و سپس گفت: من برای نرگس گریه می کنم، اما هرگز متوجه زیبایی او نشده بودم. من برای نرگس گریه می کنم زیرا هر بار که او به روی من خم می شد، می توانستم در ژرفای چشمانش بازتاب زیبایی خویش را ببینم.

از کتاب کیمیاگر اثر پائولو کوئیلو

/ 3 نظر / 6 بازدید
ایدن

داستان زيبايی بود و من باز هم از خوندنش لذت بردم موفق باشی *************************** شنبه .... ایدن به روزه

اعظم

سلام ما اول عاشق خودمونيم ، شايد بعد بتونيم عاشق ديگران بشيم. اين افسانه من و ياد يه موضوع انداخت اينکه گاهی ما اونقدر غرقه در عمق می شيم که ظاهر و يادمون ميره.در صورتی که ظاهر و باطن يکيه.

طناز

ممنون از حضورتون. گزيده زيبايی بود.. اميدوارم همه با تامل بخوننش