یک ماجرای واقعی

صبح پنج شنبه هفته گذشته 30 خرداد 1387خبر دار شدم که خاله بزرگم فوت کرده است.

به همراه بعضی از افراد خانواده رهسپار شهرستان یزد شدیم تا روز جمعه در مراسم تشییع جنازه شرکت کنیم.

آرامستان یزد «خلدبرین» نام دارد.

هنگامیکه جسد متوفی را برای ادای نماز میت آوردند معلوم شد جسد اشتباهی است و پس از دو ساعت معطلی، بررسی و معلوم شد که خاله ما را روز گذشته اشتباهی دفن کرده اند آنهم به خاطر شباهت اسم کوچک

خدایش بیامرزاد. مهربان بود و صمیمی و ساده

حتی در رفتنش نیز به سادگی و در تنهایی رفت

/ 0 نظر / 6 بازدید