همسر عزیزم

تولدت مبارک

دوستت دارم به خاطر تمام خوبی هایت

Click for Full Size View

تشکر می کنم به خاطر تمام صبوریهایت

دوستت دارم