شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است

لب تشنه اگر آب نبیند سخت است

ایام تاسوعا و عاشورای حسینی بر همگان تسلیت باد.