ضمن عرض تبریک ایام خجسته عید قربان و غدیر، به مناسبت این ایام قالب وبلاگم را تغییر دادم.

امیدوارم مورد قبول همه دوستان قرار گیرد .

از ارائه محبتاتون در خصوص این قالب تازه استقبال و پیشاپیش سپاسگذاری می کنم.