۱- در برابر راحت طلبی مقاومت کنید و هر روز با تجربه ای جدید، خودتان را وادار کنید که توانایی ها و استعدادهایتان را بیشتر به کار بگیرید


۲- همیشه با دیگران برخوردی مثبت و امیدبخش داشته باشید. فراموش نکنید کسانی که با آنها برخورد می کنید همیشه باری از مشکلات به دوش دارند


۳- هدفهای بزرگ در سر بپروارانید. حتی اگر بخواهید کمی پایین از عالی باشید یعنی پذیرفته اید که متوسط باشید


۴- برای رسیدن به حداکثر بهره وری با دقت برنامه ریزی کنید. همیشه انرژی تان را جایی مصرف کنید که بالاترین بازدهی را داشته باشد

۵- یکی از بدترین روشهای صرف وقت آن است که کارهای غیر ضروری را به بهترین وجه انجام دهیم.