1- تو این شبهای قدر "اگر یادتان ماند و باران گرفت، دعایی به حال بیابان کنید"

2- بخشی از دعای عرفه: پروردگارا سرنوشت مرا خیر بنویس، تقدیری مبارک، تا هرچه را تو دیر میخواهی زود نخواهم و هرچه را تو زود می خواهی دیر نخواهم

3- چارلی چاپلین: در دنیا جای کافی برای همه هست. پس به جای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن جای خود را پیدا کنی

4- خودم: والعاديات يعني تمام سرعت و تلاش و جهاد و ايمان يعني شور و شعور يعني چيزي که درونم را به حرکت وامي دارد ولي نمي توانم توصيفش کنم