استادی در شروع کلاس درس لیوانی پر از آب در دست گرفت .آن را بالا گرفت که همه ببینند . بعد از شاگردان پرسید: «به نظر شما وزن این لیوان چقدر است ؟» شاگردان جواب دادند «50 گرم» ، «100گرم» ،«150 گرم » . استاد گفت : « من هم بدون وزن کردن، نمی دانم دقیقاً وزنش چقدر است. اما سوال من این است: اگر من این لیوان آب را چند دقیقه همین طور نگه دارم چه اتفاقی خواهد افتاد؟» شاگردان گفتند: « هیچ اتفاقی نمی افتد .» استاد پرسید: «خوب اگر یک ساعت همین طور نگه دارم ، چه اتفاقی می افتد ؟» یکی از شاگردان گفت: « دستتان کم کم درد می گیرد .» « حق با توست. حالا اگر یک روز تمام آن را نگه دارم چه ؟» شاگرد دیگری گفت: « دستتان بی حس می شود ، عضلاتتان به شدت تحت فشار قرار می گیرد و فلج می شوند و مطمئناً کارتان به بیمارستان خواهد کشید .» و همه شاگردان خندیدند. استاد گفت: «خیلی خوب است. ولی آیا در این مدت وزن لیوان تغییر کرده است ؟ » شاگردان جواب دادند: «نه» «پس چه چیز باعث درد و فشار روی عضلات می شود؟ در عوض من چه باید بکنم ؟» شاگردان گیج شدند. یکی از آنها گفت: « لیوان را زمین بگذارید ». استاد گفت: «دقیقاً مشکلات زندگی هم مثل همین است. اگر آنها را چند دقیقه در ذهن نگه دارید اشکالی ندارد. اگر مدت طولانی تری به آنها فکر کنید، به درد خواهند آمد. اگر بیشتر از آن نگهشان دارید فلجتان می کنند و دیگر قادر به انجام کاری نخواهید بود. فکر کردن به مشکلات زندگی مهم است. اما مهمتر آنست که در پایان هر روز و پیش از خواب آنها را زمین بگذارید. به این ترتیب تحت فشار قرار نمی گیرید، هر روز صبح سرحال و قوی بیدار می شوید و قادر خواهید بود از عهده هر مسأله و چالشی که برای تان پیش آمده بر آیید !

=====================================

بیاموزید که تنها 20% از زمان خویش را صرف مشکل کنید و مابقی آن را برای یافتن راه حل بگذرانبد .

«آنتونی رابینز»