امروز روز تولد دختر عزیزمه

روز 14 خرداد

روزی که تلخی آن سالها در خاطره و زندگیم حضوری پررنگ داشت

و خدا خواست تلخی از دست دادن عزیزی در آن روز را با نثار امانتی عزیز در کامم شیرین کند

خداوندا هر چه و هر که را تو می ستانی و یا هر چه و هر که را تو می بخشی از لطف توست

این بنده حقیر را توان و یارای صبر و شکر، آن چنان که شایسته توست عنایت فرما