بسیاری از سخنرانان موفقیت به خصوص در حوزه قانون جذب نظیر ایستر هیکس نظریه جالبی دارند.

آنها می گویند اگر انسان بتواند فقط 18 ثانیه روی چیزی که واقعاً می‌خواهد تمرکز کند یک زنگ بزرگ در کاینات به صدا در می‌آید که توجه کل هستی را به سمت این شخص جلب می‌کند. اگر این 18 ثانیه بتواند تا 68 ثانیه ادامه یابد دیگر کار تمام است و کل هستی به تکاپو می‌افتد تا برای فکر متمرکز شده یک راه حل پیدا کند.

 اگر آرزوست برآورده‌اش کند و اگر سوال است برایش جوابی بیابد. در نگاه اول شاید این عدد 68 ثانیه کم و ناچیز به نظر برسد. 68 ثانیه یعنی یک دقیقه و 8 ثانیه! و بسیاری از افراد می گویند که تمرکز به مدت 68 ثانیه هیچ کاری ندارد! خوب آیا شما هم همین‌طور فکر می‌کنید؟ بسیار عالی است ! امتحان کنید. خواهید دید که هنوز 18 ثانیه اول تمام نشده که فکرتان منحرف می‌شود. ایده‌ای جدید بلافاصله از اعماق فکرتان ظاهر می‌شود و نجواگر درونی‌تان به سخن در می‌آید که جدی نگیر و دست از این بازی‌ها بردار و به مسائل مهم‌تر بپرداز و ...  

ما عادت کرده‌ایم و در واقع عادت داده شده‌ایم که بدون فکر و بر اساس عادت زندگی کنیم. ما صبح که از خواب بر می‌خیزیم بدون اینکه فقط 68 ثانیه برای کارهای روزانه وقت بگذاریم شروع می‌کنیم به خوردن صبحانه و سر کار رفتن. بدون اینکه 68 ثانیه مستمر ناقابل برای ارزیابی کارهایمان وقت بگذاریم اسب سرکش ذهن را به این سو و آنسو می‌تازانیم تا ظهر شود و ناهاری بخوریم و استراحتی و بعد دوباره کار و سپس شب و دور هم جمع شدن و تلویزیون دیدن و بعد خوابیدن. هر ساعت شصت دقیقه است و شبانه‌روز شامل 24 تا 60 دقیقه یعنی 1440 دقیقه. اما ما خیلی از مواقع در این 1440 دقیقه  شبانه‌روزمان نمی‌توانیم 68 ثانیه روی یک موضوع خاص فکرمان را متمرکز کنیم!!

به راستی این فکر پر جست و خیز که نمی‌تواند 68 ثانیه روی یک موضوع متمرکز شود به چه دردی می‌خورد؟!   فکر پریشان و ناآرام چیزی جز بی‌قراری و آشفتگی به همراه ندارد. پیر و جوان و زن و مرد هم نمی‌شناسد. فکری که نتواند آرام گیرد و روی موضوعی که صاحب فکر صلاح می داند متمرکز شود، مطمئناً به هنگام نیاز و بحران که تمرکز بیشتر لازم است، کارایی ندارد و فلج می‌شود.

باید همین الان هر کاری که داریم زمین بگذاریم و به سراغ ذهن نا آرام  خود برویم و 68 ثانیه آن را مهار کنیم. 68 ثانیه به شرایطی که اکنون در آن قرار داریم  بیاندیشیم. 68 ثانیه بعد به اینکه واقعا ً در زندگی چه می‌خواهیم فکر کنیم. 68 ثانیه بعد به خوشبختی‌هایمان بیاندیشیم و 68 ثانیه دیگر به این  فکر کنیم  که چقدر آرام می‌شویم وقتی روی مشکلات زندگی خودمان با آرامش فکر کنیم.

کاینات بیرون بدن ما گوش به فرمان ماست تا هرچه را می‌خواهیم به او ابلاغ کنیم. اما به یک شرط و آن این است که موقع دستور دادن این طرف آن طرف نپریم. 68 ثانیه یک جا بایستیم و صریح و شفاف بگوییم چه می‌خواهیم. آن وقت می‌توانیم کناری بنشینیم و معجزه عدد 68 را در زندگی خود ببینیم!

 

 

 


ادامه مطلب ...